Strona: Badania i projekty / Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki - Politechnika Rzeszowska

Badania i projekty

Granty realizowane w latach 2014-2015

- Mechanizmy samo-degradacji w systemach i sieciach komputerowych. Umowa 525/DS.
- Badania współczesnych sposobów wytwarzania, przesyłu i przekształcania energii elektrycznej. Umowa 523/DS.
- Zostań Dobry Inżynierem, UDA-POKL 04.01.02-00-187/11-00.
- Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej, UDA-POKL.04.03.00-00-036/12-00.
- Zainwestuj w siebie, UDA-POKL 04.01.02-00-098/12-00.
- Badania nad rozkładem pola temperaturowego panelu oświetleniowego z diodami elektroluminescencyjnymi U-537/DS/M.
- Badanie właściwości świetlno-elektrycznych niskociśnieniowych lamp wyładowczych zasilanych z wykorzystaniem wybranych układów stabilizacyjno-zapłonowych  U-538/DS/M
- Badania termiczne półprzewodnikowych źródeł światła wysokiej mocy U-651/DS/M Formowanie brył fotometrycznych opraw typu LED z wykorzystaniem innowacyjnych układów optycznych  U-652/DS/M

Badania przeprowadzone w 2015r.:

red. Marek Nowak

1. Badania oświetlenia drogowego i jego wpływu na bezpieczeństwo komunikacyjne i efektywność energetyczną opraw oświetlenia drogowego.
2. Badania symulacyjne konstrukcji opraw oświetleniowych w zakresie projektowania układów optycznych.
3. Ocena jakości energii elektrycznej w różnych punktach systemu elektroenergetycznego.
4. Ocena oddziaływania na linię zasilającą wybranych odbiorników występujących u odbiorców indywidualnych i proponowanie rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na linię zasilającą tego typu urządzeń.
5. Analiza zagadnień związanych z infrastrukturą energetyczną pod kątem możliwości ograniczenia mocy biernej w SSE.
6. Badania wskaźników energetycznych i parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach przemysłowych dużej mocy i o różnym charakterze odbiorników i trybów ich pracy, ze szczególnym uwzględnieniem informatycznych narzędzi stosowanych w statystycznej kontroli jakości (w tym kart kontrolnych procesu).
7. Badania metody MRF do analizy nieliniowych zagadnień elektrodynamiki i zastosowania jej do analizy pola rozproszenia transformatora energetycznego.
8. Impulsowe przekształtniki w urządzeniach przetwarzających energię ze źródeł odnawialnych – badania topologii przekształtników umożliwiających ograniczenie składowej zmiennej pobieranej ze źródła.
9. Analiza dostępnych metod statystycznych pod kątem wykorzystania w obszarze iluminacji architektonicznych.
10. Złożone układy przekształcania energii źródeł odnawialnych. Łączenie źródeł OŹE w sieci DC i AC.
11. Badania symulacyjne związane z wyznaczaniem temperatury złącza półprzewodnikowych źródeł światła z uwzględnieniem wzajemnych sprzężeń termicznych pomiędzy źródłami.
12. Wykonanie eksperymentów dotyczących modyfikacji sterowania stałookresowego w celu wykorzystania go do ultraszybkich napędów indukcyjnych.
13. Algorytmy sterowania napędów pracujących w warunkach asymetrii.
14. Badanie układów redukujących składowe odkształcenia pochodzące od częstotliwości taktowania falownikiem.
15. Badanie układów predykcyjnych do sterowania przekształtnikami enegroelektronicznymi.
16. Badania laboratoryjne prostownika matrycowego w układzie klasycznym.
17. Badania symulacyjne wielopoziomowego przekształtnika matrycowego z kondensatorami zaciskowymi.
18. Bierne filtry wyższych harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych.
19. Aktywna filtracja wyższych harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych.
20. Wykorzystanie programowalnych układów cyfrowych FPGA w sterowaniu układów energoelektronicznych.
21. Jakość energii elektrycznej – pomiary parametrów jakości energii elektrycznej.
22. Analiza danych statystycznych dotyczących awarii sieci energetycznych.
23. Kolejkowanie w ujęciu systemów złożonych.
24. Pomiary wydajności protokołów rutingu z wykorzystaniem zaawansowanych środowisk symulacyjnych (OPNET).
25. Równoważenie obciążenia z użyciem protokołów rutingu.
26. Opracowanie algorytmu i topologii testowania urządzeń sieciowych w warunkach maksymalnego wysycenia.
27. Analiza protokołów rutingu w sieciach typu Ad Hoc z uwzględnieniem ruchu typu VoIP.
28. Projektowanie i eksploatacja systemów i sieci komputerowych w ujęciu systemów złożonych.
29. Opis wybranych mechanizmów zjawisk wyższych rzędów prowadzących do procesów samodegradacji w systemach operacyjnych i sieciach komputerowych w odniesieniu do przetwarzania o charakterze algorytmicznym jak i przetwarzania interakcyjnego.
30. Analiza statystyczna w kontekście statystyki nie-ekstensywnej procesu sortowania szybkiego na bazie liczb operacji dominujących wykonanych dla każdego sortowanego elementu - sortowanie jest rządzone przez zależności o charakterze długozasięgowym w zależności od cech charakterystycznych przetwarzanych zbiorów.
31. Opis hierarchicznej struktury pamięci systemu komputerowego i analiza statystyczna obserwacji wybranych liczników systemowych rejestrowanych przez narzędzie systemowe perfmon w systemach operacyjnych z rodziny Windows.
32. Badania cech ruchu w sieciach komputerowych i sensorowych z wykorzystaniem elementów statystyki nieekstensywnej.
33. Określenie miar samopodobieństwa i zależności długoterminowych oraz multifraktalności ruchu sieciowego.
34. Wykrywanie anomalii pracy z wykorzystaniem wybranych cech samopodobieństwa procesów.
35. Badania algorytmów samorekonfiguracji w bezprzewodowych sieciach sensorowych.
36. Analiza statystyczna ruchu sieciowego w kontekście systemów złożonych.
37. Opracowanie architektury opartej o sieci sensorowe do monitorowania stanu środowiska.
38. Opracowanie koncepcji komunikacji pomiędzy  wieloagentowym systemem złożonym.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję